Tour Kỳ Co bằng đường thủy khám phá thiên đường biển

820,000 

Thời gian: 1 ngày

Phương tiện: Cano

Điểm đến: Kỳ Co

Danh mục: